The Talent Code

The Talent CodeWat hebben de tennisbanen van Spartak Tennis Club in Moskou, de voetbalvelden in São Paolo, een muziekstudio in Dallas, een school in San Jose, een baseballveld op Curaçao en een muziekacademie in New York met elkaar gemeen? Daniel Coyle noemt ze talent hotbeds: plekken op de wereld die ontzettend veel talent hebben geproduceerd én dat nog steeds doen. Denk aan Andruw Jones, Anna Kournikova, Marat Safin, Jessica Simpson, Beyoncé en Ronaldinho. Volgens deze schrijver wordt op deze plaatsen het mechanisme van myelinevorming, dat de basis vormt van het leerproces, optimaal benut. Dit mechanisme werkt als volgt: als je een bepaalde vaardigheid oefent, trigger je daarmee een specifiek neuronaal circuit. Vervolgens worden de neuronen in dit circuit voorzien van isolatiemateriaal – ook wel myeline genoemd – dat ervoor zorgt dat de geleiding van elektrische impulsen, die door deze neuronen verplaatst worden, vele malen sneller gaat. Daardoor kun je bijvoorbeeld signalen, afkomstig van de hersenen, sneller doorsturen naar je spieren. Deze spieren zorgen er uiteindelijk voor dat een voetballer of een violist zeer snelle en complexe bewegingen kan maken. Myeline zorgt er dus voor dat het neuronale circuit, dat verantwoordelijk is voor een specifieke vaardigheid, nog sneller en beter kan functioneren.

Skill is insulation that wraps neural circuits and grows according to certain signals

Om de myeline aanmaak optimaal te laten verlopen, moet er volgens Coyle aan deep practice gedaan worden. Deep practice betekent oefening mét toewijding (vergelijkbaar met het concept van deliberate practice van Ericsson). Dit proces van deep practice is onderhevig aan drie regels:

  1. Ten eerste dient een vaardigheid opgedeeld te worden in hapklare brokken (zogeheten chunks), zodat de neuronale circuits die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van deze chunks, optimaal getriggerd kunnen worden. “It feels like building a house. It feels like, this brick goes here, that one goes there, I connect them and get a foundation. Then I add the walls, connect those. Then the roof, then the paint. Then, hopefully, it all hangs together.
  2. Repetition. Ten tweede is herhaling ontzettend belangrijk. Denk hierbij aan het Braziliaanse futsal, waarbij de spelers in relatief korte tijd zeer veel balcontacten hebben. Hoe vaker het specifieke neuronale circuit getriggerd wordt, des te meer myeline er omheen gewikkeld wordt. Of zoals John Wooden – ESPN’s greatest coach of all time in any sport – zegt: “Repetition is the key to learning“.
  3. Learn to feel it. Als je een vaardigheid onder de knie wilt krijgen, dan 1) kies je een doel, 2) probeer je dat doel te bereiken, 3) evalueer je hoever je gekomen bent, 4) begin je weer bij stap 1. Het gaat hier om aandachtig te werk gaan, zorgvuldig bouwen, alert en gefocust zijn, fouten maken, opnieuw proberen én vermoeidheid raken: oftewel intensief te werk gaan. Woorden zoals ‘natuurlijk’, ‘moeiteloos’, ‘routinematig’ of ‘automatisch’ passen hier dus niet bij. “What you are really practicing is concentration

Vervolgens kan dit proces van deep practice versneld worden door het proces van ignition: een (vaak kortstondige) trigger waardoor je de passie en het geloof krijgt dat je iets wil én kan bereiken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het moment dat Roger Bannister de Engelse mijl in een tijd onder de vier minuten wist te lopen. Nadat hij ‘het onmogelijke’ had waargemaakt, volgden er al snel meer. Of de homeruns van Andruw Jones (Neerlands best betaalde sporter), die de jeugd op Curaçao wakker schudde en inspireerde om ook door te breken in de Major League.

Ten slotte kunnen de processen van deep practice en ignition bespoedigd worden door middel van master coaching:

  1. Knowledge. Deze coaches (of docenten, trainers, mentoren) hebben zeer veel taakspecifieke kennis waarmee ze zich onderscheiden van andere coaches en waarmee ze zeer creatief en effectief kunnen reageren op de ondernemingen van hun pupillen.
  2. Perceptiveness. Deze coaches zijn zeer perceptief, dat wil zeggen dat ze zeer goed in staat zijn om met hun zintuigen informatie op te vangen. “They are listening on many levels
  3. The GPS reflex. Deze coaches zijn zeer goed in staat om in korte zinnen, levendige en kwalitatief hoogwaardige feedback te geven. Net zoals jouw navigatiesysteem dat doet, wanneer je in de auto zit.

Samengevat ziet het proces van ‘optimaal leren’ volgens Daniel Coyle er als volgt uit:

The Talent Code

Graag een keer sparren over de manier waarop  je talent optimaal tot wasdom kan laten komen? Neem dan contact op!

Daniel Coyle (2009). The talent code. New York (NY): Bantam Dell Publishing Group.

Reageer